Miejsce posiedzenia plenarnego KEiT PAN w dn. 28.05.2009 r.:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zarządza specjalną strefą ekonomiczną i parkiem technologicznym. Istnieje od 1997 roku. Działa na rzecz rozwoju regionu Małopolski poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do biznesu oraz budowanie konkurencyjności przemysłu. Rok temu powstała jedna z największych inwestycji KPT - budynek inkubatora technologicznego, w którym obecnie znajduje się także siedziba spółki.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41 L
31-864 Kraków
tel. (+48) 126 401 946, (+48) 728 478 518
fax (+48) 126 401 945

Protokół z posiedzenia: pobierz plik pdf

ADIDAS