Miejsce posiedzenia plenarnego KEiT PAN w dn. 27/11/09:
Wojskowy Instytut Łączności
Zegrze

Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe
tel. (+48) 226 885 716
fax (+48) 227 822 532

Protokół z posiedzenia: pobierz plik pdf

Men's Sneaker Hub Online