Miejsce posiedzenia plenarnego KEiT PAN w dn. 25.02.2010 r.:
Instytut Technologii Elektronowej
Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. Misją Instytutu Technologii Elektronowej jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Instytut prowadzi również działania edukacyjne we wszystkich wymienionych wyżej dziedzinach.

Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel.: (+48) 225 487 700

Protokół z posiedzenia: pobierz plik pdf

Mens Running Shoes & Running Trainers