Miejsce posiedzenia plenarnego KEiT PAN w dn. 18.10.2013 r.:
WASKO S.A.
Warszawa

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 25 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
tel.: (+48) 323 325 500

Oddz. Warszawa
ul. Czackiego 7/9
00-043 Warszawa
tel.: (+48) 225 058 100

Protokół z posiedzenia: pobierz plik pdf

Nike